مکان عکس : کوچه قیصری ها ( پاییز 1390)


چشم براه

برای مشاهده سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید